La torre de Solsona

La Torre de Solsona és una torre de defensa aïllada que constitueix l’avançada del Castell de Ciutat, que fou construïda damunt d’un turó entre Castellciutat i la Seu d’Urgell. Va exercir un paper destacat en la defensa de la ciutat el 1714.